Toiminta

Kotiseutuyhdistyksen järjestämä kansallispukupiknik elokuussa 2014
Kotiseutuyhdistyksen järjestämä kansallispukupiknik elokuussa 2014

Kotiseuturakkauden, kulttuuriperintöharrastuksen ja kuntalaisten aktiivisuuden johdosta syntyi ensin vuonna 1954 kotiseutuyhdistys, sitten 1962 esinemuseo ja seuraavana vuonna pystytettiin Kuuhankaveden eteläiseen Ruumissaareen muistomerkki ja paikka siunattiin tuntemattomien vainajien leposijaksi. Samaan aikaan uurastettiin museokylän rakentamiseksi.  Tuulimylly ja savutupa avattiin 1965. Nyt tehdään työtä niin rakennusten kuin kokoelmankin kunnossa pysymiseksi sekä arkistotyötä. Kotiseututalo Hallan tuvan suuri peruskorjaus toteutettettiin 2018-20 Maaseutukehitys ry: n kautta Leader-rahoituksen turvin ja kalustoa täydennettiin mm. Teema-hankkeen avulla: uusia tekstiilejä, äänentoistolaitteet, kohdevaloja ym. Hankasalmen Kalevalaisten Naisten lopetettua toimintansa, heidän kansallispuvut, myös 2006 tarkistettu Hankasalmen kansallispuku siirtyivät kotiseutuyhdistyksen omistukseen sekä suurin osa Helka-nuorten puvuista.

Henkisistä perintöä vaalitaan erilaisin tapahtumin, retkin ja näyttelyin sekä työpajoin. Lisäksi halutaan kannustaa kotiseudun tutkimiseen ja siitä kertomiseen eri ilmaisukeinoin. Yhteistyötä tehdään monien yhteisöjen kanssa. Museo- ja kulttuuriperintötyö koululaisten ja lasten kanssa koetaan tärkeäksi. Yhdistys järjestää luentotilaisuuksia, seminaareja,kotiseutu-, historia- ja luontoretkiä, perinnepäiviä, näyttelytoimintaa, juhlia ym. tapahtumia.

eMuseo tehtäväratoineen löytyy https://emuseo.fi/hankasalmi. Kotiseutuyhdistyksen YouTube -kanavalla on,  mm. hautausmaakierrokset, oppaana Jari Aho. Samoin sieltä löytyy 2022 julkistettu dokumenttielokuva: Tulevaisuutta vartenhan me se tehtiin, Hallan tuvan peruskorjaus. Retkipaikka.fi/Hankasalmen museokylä on myös oivallinen opas.
Kouluille museokylän ovet ovat aina avoinna. Museokylä halutaan pitää koulujen ja päivähoidon oppimis- ja elämysympäristönä. Niinikään ollaan mukana koulujen kulttuuripolulla osana kulttuurikasvatuksen opetussuunnitelmaa. Kotiseuturetkiä tehdään.