Vaateaitta

Museokylän vaateaitta on Ritalan tilalta Viitalahden kylältä. Se mielletään nykyisin kuuluvaksi Venekosken kylään. Aitta on vuodelta 1859. Sitä kutsutaan vaateaitaksi, sillä siellä säilytettiin vaatteita. Talon tyttärelle tai pojalle saatettiin rakentaa aitta lahjaksi ja sen hän voi viedä mukanaan muuttaessaan uuteen kotipaikkaan. Vaateaitta ja aitat olivat suosittuja nukkumatiloja etenkin lämpimään aikaan, sillä kun asuntona oli yksi tupa, siellä ei ollut omaa yksilöllistä rauhaa. Paitsi nuoret, aitoissa nukkuivat mielellään myös nuoret avioparit. Se mahdollisti hiukan intiimiä yhteistä elämää. 

Vaateaitassa on malka-, eli tuohikatto. Tuohilevyjen päälle ladotaan malkoja, eli kuusiriukuja, jotka pitävät tuohet paikoillaan.

Vaateaitan ja savutuvan välissä kasvaa muistokuusi vuonna 1968 järjestetyn suuren Sulasolin Keski-Suomen laulujuhlan kunniaksi.