Venekoppeli

Veneet museokylässä
Venekoppeli

Venekoppelissa säilytetään kahta hankasalmelaista nuottavenettä, joista alempi kuului kunnallismiehes Adam Nykäselle (1820–1901). Prof. Janne Vilkuna 2020:” …huomio kiintyi kahteen katoksessa päällekkäin olevaan veneeseen je erityisesti niiden leveisiin laitalautoihin. Ylemmässä on rautahankaimet ja alemmassa puiset.”…”Perinteisiä leveälautaisia soutuveneitä on säilynyt pelkästään museoissamme ja etenkin kaksilautaisia vain muutamia.” Kaksilautainen vene edustaa vanhakantaista keskisuomalaista venettä, savolaisveneet olivat kolmi- neljälautaisia. Venekoppelin pärekatto uusittiin toukokuussa 2021.

Adam Nykänen oli Jussilan talon isäntä Hertun rannalta. Hän oli 1872 perustetun Hankasalmen kunnan alkuvaiheiden hyvin keskeinen mies, kuntakokouksen puheenjohtaja, kasööri, kunnan varakkaimpia miehiä, jonka omaisuus oli karttunut paitsi maaomaisuudesta myös Pietariin suuntautuneilta kauppamatkoilta. Adam Nykäsen veneessä oli vitashankaimet airojen kiinnitystä varten. Vitashankaimesta saatiin malli Hankasalmen kunnan vaakunaan, jonka väreinä ovat Hämeen punainen, Savon musta sekä hopea, joka viittaa vanhojen hirsirakennusten harmaaseen väriin.