Esinemuseo

Esinemuseo on sijoitettu entiseen viljamakasiiniin, joka toimi alunperin lainajyvästönä. Makasiini avattiin 1879 ja se sisälsi siemenviljaosaston lisäksi myös syömäviljaosaston, josta lainattiin viljaa kulutukseen, kuten leipomiseen ja puuron valmistamiseen. Syömäviljaa sai lainaksi myös mökkiläinen, jolla ei ollut jyvästöön talletettuna kantajyviä.

Lainajyvästön toiminta lakkasi 1943. Manttaalikunta lahjoitti rakennuksen Kotiseutuyhdistykselle vuonna 1961. Viljamakasiini avattiin esinemuseona 11.6.1962. Entiset viljahinkalot alkoivat täyttyä entisajan elämästä kertovista esineistä. Esinemuseossa on näytteillä noin 1500 historiallista esinettä: talonpoikais- ja kansankulttuurin esineitä, vanhan kirkon esineistöä. Lisäksi esinemuseossa on paikallisesta näkökulmasta katsottuna valtakunnallisesta poliittisesta historiasta kertovaa aineistoa. Museon perusnäyttely uudistettiin täydellisesti vuosina 2015–2017.

Osastot esinemuseon näyttelyissä: Kunnan synty, Hankasalmelaiset säätyvaltiopäivillä, Itsenäiseksi kunnaksi, Hankasalmen kulttuuriympäristö, Ensimmäiset asukkaat, Itäiset ja läntiset kulttuuripiirteet, Maanviljely, Sadonkorjuu, Viljasta jauhoiksi, Heinänteko, Nahkuri, Suutari, Tupakka ja köysi, Puutyöt, Kirkkonäyttely, Kansansivistystä ja kulttuuria, Uusia ilmiöitä, terveydenhuolto, puhelin ja radio, uudet kulkuvälineet. Amerikan siirtolaiset, Kauppa, Pellolta langaksi, langasta pukimiksi, Maito ja karjatalous, Vesi, kalastus, metsätalous ja tukinuitto, Koti ja itsetekemisen kulttuuri, Metsästys, rautamalmi ja seppä.

Tule tutustumaan Esinemuseon uusittuun perusnäyttelyyn! Valaistus on myös uusittu. Sillä näet nimittäin!

Esinemuseon perusnäyttely valaistuksineen uusittiin vuosina 2015 – 2017.