Toiminta

Kotiseutuyhdistyksen järjestämä kansallispukupiknik elokuussa 2014

Kotiseutuyhdistyksen järjestämä kansallispukupiknik elokuussa 2014

Kotiseuturakkauden, kulttuuriperintöharrastuksen ja kuntalaisten aktiivisuuden johdosta syntyi ensin vuonna 1954 kotiseutuyhdistys, sitten 1962 esinemuseo ja seuraavana vuonna pystytettiin Kuuhankaveden eteläiseen Ruumissaareen muistomerkki ja paikka siunattiin tuntemattomien vainajien leposijaksi. Samaan aikaan uurastettiin museokylän rakentamiseksi.  Tuulimylly ja savutupa avattiin 1965. Nyt tehdään työtä niin rakennusten kuin kokoelmankin kunnossa pysymiseksi.

Henkisistä perintöä vaalitaan erilaisin tapahtumin, retkin ja näyttelyin sekä työpajoin. Lisäksi halutaan kannustaa kotiseudun tutkimiseen ja siitä kertomiseen eri ilmaisukeinoin. Yhteistyötä tehdään monien yhteisöjen kanssa. Museo- ja kulttuuriperintötyö koululaisten ja lasten kanssa koetaan tärkeäksi. Yhdistys järjestää luentotilaisuuksia, seminaareja, historia- ja luontoretkiä, perinnepäiviä, näyttelytoimintaa, juhlia ym. tapahtumia.

Toiminnasta 2017 hiukkasen: Museokylän kunnostuksessa riittää työtä. Kokkitallin ja navetan lautakaton rakentamisessa on puuhaa. Metsästä katolle omin talkoin -periaatteella on rakennettu kokkitallin ja navetan katot. Esinemuseolle johtava polku, portaat , näyttelyvalot on parannettu, näyttelyjä uudiestettu. Hallan tuvan peruskorjaus perustuksista vesikattoon tehdään Leader-rahoituksella ja talkootyöllä 2018-2020. Peruskorjauksen suunnitteli arkkitehti Hilja Moilanen. Rakenneselvitys ja sisäilmakartoitus  tehtiin Kotiseutuliiton tuella 2016.

eMuseo tehtäväratoineen löytyy https://emuseo.fi/hankasalmi YouTube, Hankasalmen kotiseutuyhdistys, siellä on mm. hautausmaakierrokset, oppaana Jari Aho.
Kouluille museokylän ovet ovat aina avoinna. Museokylä halutaan pitää koulujen ja päivähoidon oppimis- ja elämysympäristönä. Niinikään ollaan mukana koulujen kulttuuripolulla osana kulttuurikasvatuksen opetussuunnitelmaa. Kotiseuturetkiä tehdään.