Toiminta

Kotiseutuyhdistyksen järjestämä kansallispukupiknik elokuussa 2014

Kotiseutuyhdistyksen järjestämä kansallispukupiknik elokuussa 2014

Kotiseuturakkauden, kulttuuriperintöharrastuksen ja kuntalaisten aktiivisuuden johdosta syntyi ensin kotiseutuyhdistys, sitten esinemuseo ja seuraavana vuonna pystytettiin Kuuhankaveden eteläiseen Ruumissaareen muistomerkki ja paikka siunattiin tuntemattomien vainajien leposijaksi. Samaan aikaan uurastettiin museokylän rakentamiseksi. Nyt tehdään työtä niin rakennusten kuin kokoelmankin kunnossa pysymiseksi.

Henkisistä perintöä vaalitaan erilaisin tapahtumin, retkin ja näyttelyin. Lisäksi halutaan kannustaa kotiseudun tutkimiseen ja siitä kertomiseen eri ilmaisukeinoin. Yhteistyötä tehdään monien yhteisöjen kanssa. Museo- ja kulttuuriperintötyö koululaisten ja lasten kanssa koetaan tärkeäksi. Yhdistys järjestää luentotilaisuuksia, seminaareja, historia- ja luontoretkiä, perinnepäiviä, näyttelytoimintaa, juhlia ym. tapahtumia.

Toiminnasta 2017 hiukkasen: Museokylän kunnostuksessa riittää työtä. Kokkitallin ja navetan lautakaton rakentamisessa on puuhaa. Metsästä katolle omin talkoin -periaatteella rakennetaan katot. Esinemuseolle johtava polku, portaat , valot jne. parannetaan. Hallan tuvan remontin suunnittelu käynnistetään. Kuntokartoitus on jo tehty.

header-logo
Henkisen kotiseututyön saralta Suomi 100 vuotta ja myös Marttatyötä 100 vuotta Hankasalmella näkyvät etenkin 23.7. Hankasalmi -päivässä ja Hankasalmi-retkellä 1917 paikoille. Vauvaperheet ja piltit pikkuiset huomiodaan kehtolaulu-/kehtotapahtumisa. Nuoria taitajia tulee esittäytymään.
Kouluille museokylän ovet ovat aina avoinna. Museokylä halutaan pitää koulujen ja päivähoidon oppimis- ja elämysympäristönä. Niinikään ollaan mukana koulujen kulttuuripolulla osana kulttuurikasvatuksen opetussuunnitelmaa. Kotiseuturetkiä tehdään hautausmaille, Hankamäkeen, Sauvamäkeen. Lasten kansansatutyöpajapäivä järjestetään ja paljon muuta. Aittakahvilaa puuhataan nuorten kanssa.